Kasteel Gemert

 

Vanaf 1916 werd het Kasteel Gemert, dat eind 14e eeuw werd gebouwd, bewoond door de paters van de Congregatie van de Heilige Geest die het als groot seminarie en missiehuis gebruikten. In 1970 werd het kasteel de hoofdzetel van de Nederlandse Provincie van de Congregatie.

Naast het Provinciaal Bestuur was het kasteel ook de woonplaats voor de leden van de grootste communiteit in Nederland en de missionarissen die met vakantie kwamen of definitief terugkeerden naar Nederland vonden er hun tijdelijke of permanente onderkomen. Tot 2010 maakten de paters deel uit van de gemeenschap Gemert. Het kloosterkerkhof is nog steeds gesitueerd in het park bij het kasteel. Ook in de toekomst zal dit kerkhof in gebruik blijven bij de paters.

Sinds 2010 is de Congregatie gevestigd in Gennep, waardoor het kasteel in Gemert leeg staat. Sinds die tijd is de Congregatie op zoek naar een nieuwe passende bestemming en nieuwe eigenaar voor het complex.

Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Nieuwe start herontwikkelingsproces kasteel Gemert

De Congregatie van de Heilige Geest is in overleg met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Gemert-Bakel een herontwikkelproces voor kasteel Gemert gestart. De Congregatie is op zoek naar nieuwe functie(s) en eigenaar(s) met als doel een duurzame herbestemming van het kasteel.

Het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel had de vraag van de gemeenteraad gekregen om vaart te zetten achter de ontwikkelingen rondom het kasteel. Daarom heeft zij contact gezocht met de Congregatie van de Heilige Geest. Toen afgelopen zomer duidelijk werd dat het contract tussen de Congregatie en Erfgoed van Gemert was ontbonden, heeft de gemeente vervolgens contact gelegd met de provincie Noord-Brabant om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

“Alle drie de partijen willen uiteindelijk hetzelfde bereiken”, vertelt Theo Naus, adviseur van de Congregatie. “We willen het kasteelcomplex in zijn geheel duurzaam herbestemmen met inachtneming van het monumentale karakter. Vandaar dat we nu een officieel verzoek tot samenwerking hebben ingediend bij de provincie en gemeente.”

Ontwikkeling gemeenschappelijk kader

De eerste stap bestaat uit het opstellen van een gemeenschappelijk kader. Hierin worden de gezamenlijke uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Onderdeel van dit kader is een zogenaamd ontwikkelkader, dat opgesteld wordt door Wessel De Jonge Architecten en Quadrat, atelier voor stedenbouw, landschap en architectuur . Hierin wordt een beeld gegeven van de erfgoedwaarden en kansen. Naus licht toe: “Er zijn al heel veel onderzoeken uitgevoerd. Het doel van het ontwikkelkader is om dit samen te brengen. Bij het opstellen van het kader betrekken we ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie. Het streven van de drie partijen is om dit kader in het eerste kwartaal van 2017 op te stellen. Daarna besluiten zij wat de volgende stap wordt.”

Rollen drie partijen

De Congregatie van de Heilige Geest is eigenaar van kasteel Gemert. Sinds 2010 is de Congregatie gevestigd in Gennep waardoor het kasteel in Gemert leeg staat. Al vele jaren zijn zij op zoek naar een nieuwe eigenaar voor het complex.

De provincie Noord-Brabant adviseert vanuit het programma De Erfgoedfabriek, met kennis en expertise. Vanwege het cultuurhistorische belang voor Brabant wil de provincie meewerken aan een zorgvuldig proces dat uiteindelijk leidt tot het vinden van een nieuwe eigenaar/functie(s) voor het kasteel.

De gemeente Gemert-Bakel ondersteunt met de inzet van bestuurders en medewerkers het proces vanwege de onlosmakelijke relatie van het kasteel met de identiteit en de historie van de gemeente. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om te beslissen over de herbestemming van het kasteel voor wat betreft het bestemmingsplan.

 

Ga naar boven