Gennep 16 december 2016,

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Gemert-Bakel

Postbus 10000

5420 DA Gemert

 

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,

 

Sinds 2010 is de Congregatie van de Heilige Geest gevestigd in Gennep waardoor het kasteel in Gemert leeg staat. Al vele jaren zijn wij op zoek naar een nieuwe eigenaar voor het complex.

Sinds de zomer van 2016 is er sprake van een gewijzigde situatie waardoor we weer open staan voor een nieuwe eigenaar.

 

Op initiatief van de gemeente is een aantal oriënterende gesprekken met de gemeente Gemert-Bakel en de provincie Noord-Brabant gevoerd. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat u open staat voor een samenwerking met de Congregatie om te komen tot een duurzame herbestemming van het kasteel als geheel. Bij die zoektocht vragen wij nu uw directe steun.                                                                                                                                                                

 

Als het gaat om het zoeken van een nieuwe eigenaar is het onze intentie om het kasteelcomplex in haar geheel als cultuurhistorisch erfgoed te behouden. En daarbij op zoek te gaan naar een duurzame nieuwe functie van het complex met inachtneming van het monumentale karakter van het kasteelcomplex.

Het idee is om samen een proces voor de herontwikkeling van het kasteel op te starten met als doel het vinden van nieuwe functie(s) en eigenaar(s). De voorbereiding daarvoor willen wij, in het kader van het gemeenschappelijk belang voor het behoud van dit cultureel erfgoed, graag met u doen.

 Graag gaan wij met u daarover nadere afspraken maken om gezamenlijk te komen tot een plan voor dit “proces”.

 

Hoogachtend,

Congregatie van de Heilige Geest

M.M. van Moorsel, CSSp                   J.C.J. Gordijn, CSSp

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gennep, 16 december 2016

 

Aan het College van Gedeputeerde Staten in de provincie Noord Brabant

Postbus 90151

5200 MC ‘s-Hertogenbosch

 

Geachte College van Gedeputeerde Staten,

 

Sinds 2010 is de Congregatie van de Heilige Geest gevestigd in Gennep waardoor het kasteel in Gemert leeg staat. Al vele jaren zijn wij op zoek naar een nieuwe eigenaar voor het complex. Sinds de zomer van 2016 is er sprake van een gewijzigde situatie waardoor we weer open staan voor een nieuwe eigenaar.

Op initiatief van de gemeente is een aantal oriënterende gesprekken met de gemeente Gemert-Bakel en de provincie Noord-Brabant gevoerd. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat u open staat voor een samenwerking met de Congregatie om te komen tot een duurzame herbestemming van het kasteel als geheel. Bij die zoektocht vragen wij nu uw directe steun.

Als het gaat om het zoeken van een nieuwe eigenaar is het onze intentie om het kasteelcomplex in haar geheel als cultuurhistorisch erfgoed te behouden. En daarbij op zoek te gaan naar een duurzame nieuwe functie van het complex met inachtneming van het monumentale karakter van het kasteelcomplex.

Het idee is om samen een proces voor de herontwikkeling van het kasteel op te starten met als doel het vinden van nieuwe functie(s) en eigenaar(s). De voorbereiding daarvoor willen wij, in het kader van het gemeenschappelijk belang voor het behoud van dit cultureel erfgoed, graag met u doen.

Graag gaan wij met u daarover nadere afspraken maken om gezamenlijk te komen tot een plan voor dit “proces”.

 

Hoogachtend,

Congregatie van de Heilige Geest

M.M. van Moorsel, CSSp         J.C.J. Gordijn, CSSp

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Ga naar boven