Jan Andriessen

Op 5 mei 2015, tegen 8.30 uur werden wij op ons kapittel in Steyl gebeld dat in de Libermannhof  te  Gennep pater Jan Andriessen rustig is ingeslapen. Hij werd geboren op 21 januari 1930 in Roermond. Na de lagere school doorlopen te hebben gaat hij naar ons missieseminarie in Weert. Op 1 juli 1951 wordt hij daar ingekleed. Een jaar later schrijft hij aan zijn provinciaal overste om zijn professie te mogen doen in de congregatie. “Mijn streven om priester te worden heb ik al van jongs af aan gehad. Het verlangen om priester-missionaris te worden is  pas na de lagere school ontstaan. Door louter toeval, namelijk door ’n advertentie in de krant, ben ik bij de paters van de Heilige Geest terecht gekomen”. Op 7 september 1952 doet hij zijn professie in Gennep.

Zijn hogere studies maakte Jan in Gemert, waar hij op 16 juli 1958 priester wordt gewijd. Hij schrijft aan zijn provinciaal overste: “Wat betreft de voorkeur voor een of ander missiegebied, dat laat ik geheel en al aan U over”. Hij wordt benoemd voor Congo Kinshasa, waar het op dat moment nog rustig is. Op 30 juni schrijft hij vanuit Lokandu: “Ik denk de eerste paar maanden nog niet aan mijn eigen werk te kunnen  beginnen. Waarom niet? Ten eerste heb ik geen vervoer. Een onderdeel van de motor is kapot en ik kan het niet krijgen. Ten tweede  mag ik er de laatste  tijd helemaal niet meer uit, omdat het te gevaarlijk is. Ik vraag me dikwijls af, waarom ik naar de  missie ben gegaan, was er in Holland niet meer werk dan hier? Of is dit vast een voorproef voor straks, als we hier helemaal niets meer te vertellen hebben, als de communisten de baas zijn”.

 

Op 18 maart 1961 schrijft hij: “Er zitten in Kindu op de missie 50 paters en broeders. De UNO probeert de mensen zo vlug mogelijk af te voeren naar België. Er zitten in Kindu blanke kinderen die mishandeld zijn en hoognodig onder doktersbehandeling moeten, men laat ze niet vertrekken.  Mijn koffer heb ik al klaar staan. We zitten hier op een eiland van rust en vrede. Dat hebben we te danken aan het Congolese soldatenkamp, dat hier gelegen is. Zij zijn ons zeer goed gezind”.

 

Jan komt naar Nederland en hoort lange tijd niets van zijn bisschop en schrijft daarom naar de toenmalige provinciaal overste:  “Ik heb er nog eens goed over nagedacht, maar als U voor mij zolang een ander missiegebied kan vinden, dan houd ik me aanbevolen. Want ik zie me voorlopig niet naar de Congo vertrekken. Ik hoor daar de laatste tijd zo’n verschrikkelijke dingen gebeuren, dat ik me liever op een ander missiegebied zou willen concentreren”.  Enkele weken later krijgt hij dan eindelijk een brief van zijn bisschop met een inhoud, die Jan zwaar valt. “Het  is beter, dat gij uw terugkeer uitstelt. Wij leven in zulke onzekere en zenuwachtige omstandigheden, dat uw temperament voor hier op dit moment niet geschikt is.”

 

Hij krijgt een benoeming voor het toenmalige Tanganyika, nu Tanzania. Hij beleeft een hele fijne tijd op de missiepost van Mgeta, maar later als hij overgeplaatst  is naar Kibungo-Juu  komt hij  een tijd lang alleen te zitten en dat blijkt niets voor Jan te zijn.  Na de rustige tijd begint in 1972 de Tanzanianisatie in het bisdom Morogoro en dit zorgt voor spanning tussen Nederlanders en de plaatselijke geestelijkheid. Dit gaat ook aan Jan niet ongemerkt voorbij en zoals in de situatie in Congo komt ook nu zijn temperament niet altijd even goed uit. Zijn houding tegenover de Tanzanianisatie zou gezien kunnen worden als een vorm van koloniaal gedrag. Zij, die Jan echt gekend hebben weten dat zijn reacties puur en alleen voortkwamen uit zijn temperament. Vanwege gezondheidsproblemen, trombose in de benen, duurt zijn verblijf op de volgende missiepost van Mtombozi maar kort.

 

In 1973 keert hij voorgoed terug naar Nederland.  Tijdens enkele cursussen die Jan volgt in Soesterberg  heeft hij contact met enkele bisdommen. Mogelijkheden komen er.  Maar de keuze wordt bemoeilijkt door het overlijden van zijn zwager. Kan hij zijn zus Jo, bij wie hij was ingetrokken na zijn terugkeer uit Tanzania, alleen laten?  Ze besluiten ieder hun eigen weg te gaan. Jan kiest voor de Noord Oostpolder en wordt op 11 juli 1975 benoemd voor de parochie van Espel, Nagele en Tollebeek.  Deze functie zal hij 25 jaar lang vervullen. In april 1978 besluiten Jan en zijn zus Jo uiteindelijk toch om samen een woning te betrekken in Tollebeek, waar  zij tot het overlijden van Jo in 2010  hebben gewoond. In 1987 kreeg Jan er de zorg bij van de kerken in Ens, Kraggenburg en Markenesse en was er van 1987 tot 1994 bovendien deken. Op 1 februari 2000 gaat Jan met emeritaat. Maar op 8 maart 2000, wordt hij al weer waarnemend pastoor van Espel.

 

Hij gaat het wel rustiger aan doen. Naast het regioleiderschap van de Spiritijnse groep gaat Jan weer schilderen en wandelen met de hond.  Helaas gaat zijn gezondheid achteruit  en maken medebroeders, familie en buren zich terecht zorgen, omdat ook de gezondheid van Jo achteruit gaat.

 

Na het overlijden van Jo op 21 augustus 2010 komt Jan naar ons verzorgingshuis in Gennep, waar je hem, als het weer het enigszins toelaat, buiten in de zon aantreft. Het waren de enige momenten, dat hij Berta, de beer, alleen achterliet op zijn appartement. Zij of hij had daar de beste stoel en daar mocht niemand anders in plaats nemen.

 

Begin dit jaar ging zijn gezondheid  nog verder achteruit  en ontving hij op  11 januari 2015 het sacrament van de zieken. Jan zou Jan niet zijn, als hij ons niet bleef verrassen door dan weer bijna dood op bed te liggen dan weer levendig en alert op zijn stoel zittend te reageren op ieder gebaar of woord van degene die hem een bezoekje bracht.

 

We verliezen in hem een gewaardeerd familielid en een unieke medebroeder. Bedankt Jan, dat je nu mag rusten in vrede.

 

We zullen afscheid van Jan nemen op zaterdag 9 mei. De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de kapel van Libermannhof,  Spoorstraat 157 in Gennep, aanvang 10.30 uur.

 

Aansluitend wordt zijn lichaam te rusten gelegd op het kerkhof aan de Kampweg in Gennep. Na de begrafenis bent U van harte welkom in Spiritijnenhof, Spoorstraat 159 in Gennep.

 

 

Contactadressen:                                                                   

 

Fam. F.A. Everaerts                                                               Congregatie van de H. Geest

Heinsbergerweg 84                                                               Spoorstraat 159

6045 CJ  Roermond                                                               6591 GT  Gennep

Jan de Wit
Overleden Koos Noordermeer
Ga naar boven