‘Grossier in missiepersoneel’

door Albert de Jong CSSp

Dit boek bestaat uit een selectie van de meest relevante artikelen en lezingen die de auteur tijdens zijn missionair leven in Afrika en Nederland gepubliceerd en gehouden heeft. Veel van deze artikelen en lezingen zijn moeilijk meer te achterhalen. Sommige zijn gepubliceerd in tijdschriften en boeken die nauwelijks toegankelijk zijn.

Ze zijn populairwetenschappelijk en wetenschappelijk van aard, en zijn niet chronologisch maar thematisch gerangschikt in hoofdstukken. Zo ontstaat een zekere consistentie in dit omvangrijke aanbod van bijdragen met een grote verscheidenheid van onderwerpen die het lezen moet vergemakkelijken.

De topics die ter sprake komen spelen zich af in West-Afrika, Oost-Afrika en Nederland. De hoofdmoot gaat over Tanzania en Kenia, de landen waar de auteur het langst missionair werkzaam is geweest. Het effect van de missionaire ervaring is zeer groot geweest op zijn missie/kerkhistorische publicaties. Dit geeft een bepaalde kleur en invoelingsvermogen aan deze bijdragen. Het zijn bijdragen aan de missie/kerkgeschiedenis van binnenuit. Bovendien reikt deze contextuele factor onderwerpen aan waaraan men anders niet zo gauw denkt om over te schrijven.

Een andere factor die zeer grote invloed heeft gehad op zijn missie/historische publicaties is zijn lidmaatschap van de congregatie van de H. Geest. Deze existentiële component is de reden waarom er zoveel bijdragen expliciet over de leden van deze congregatie en over de verschillende aspecten van missie in brede zin geschreven zijn.

Deze twee factoren hebben zijn essays en lezingen in grote mate bepaald zowel wat onderwerp als inhoud betreft. Dit komt goed tot uiting in zijn bijdragen die handelen over Michael Witte CSSp en Alfons Loogman CSSp die hun sporen verdiend hebben in de evangelisatie van Kenia op het gebied van het Afrikaanse religieuze leven en de pers.

 

U kunt dit boek bestellen voor € 15,00 excl. verzendkosten

via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Boek A de Jong website

CATHOLIC MISSION AND COLONIALISM

DUTCH MISSIONARIES IN EAST AFRICA 1945-1965

Kort na zijn vorige boek Een missionair leven in documenten heeft Albert de Jong van de congregatie van de Heilige Geest weer een boek gepubliceerd. Dit keer niet in het Nederlands maar in het Engels. Het is dit jaar uitgegeven in Nairobi door de Paulines Publications Africa.

Dit is het laatste boek van deze auteur over de Nederlandse missionarissen in Oost-Afrika gezien vanuit het perspectief van het emancipatieproces in kerk en samenleving. Deze studie kan gelezen worden als een zelfstandig onderzoek dat een geheel vormt, maar het kan ook beschouwd worden als een inleiding op zijn eerdere boeken over Nederlandse missionarissen in Oost-Afrika. Achteraf gezien zou het beter zijn geweest dat het als eerste van de serie van vier gepubliceerd zou zijn. Voor geïnteresseerden worden hier nog eens de drie andere boeken vermeld: Missie en politiek in Oostelijk Afrika. Nederlandse missionarissen en Afrikaans nationalisme in Kenya, Tanzania en Malawi 1945-1965, Kampen: Kok 1994; De missionaire opleiding van Nederlandse missionarissen. Een onderzoek naar de missionaire voorbereiding in de periode 1930-1975 van de priester-missionarissen van de witte paters, millhillers, spiritijnen, montfortanen en kapucijnen die vanuit Nederland naar Oost-Afrika werden uitgezonden, Kampen: Kok 1995; De uitdaging van Vaticanum II in Oost-Afrika. De bijdrage van Nederlandse missionarissen aan de doorvoering van Vaticanum II in Tanzania, Kenya Uganda en Malawi 1965-1975, Kampen: Kok 1995.

Grote delen van dit boek zijn reeds verschenen als artikelen in verschillende tijdschriften en als een hoofdstuk van een boek. Hier zijn ze bij elkaar gezet met ongepubliceerd materiaal onder een thema zodat er een consistent en coherent geheel is ontstaan. Zo is het mogelijk een goed inzicht te krijgen in de houding van Nederlandse missionarissen met betrekking tot de koloniale maatschappij als wel tot haar inwoners in de twee decennia voor de onafhankelijkheid van de kolonies in kweste in Oost-Afrika en het Tweede Vaticaans Concilie.

Een bijzonder aspect wat het bronnebestand betreft van dit boek is het gegeven dat het voornamelijk stoelt op artikeltjes van missionarissen die gepubliceerd zijn in de interne publicaties van de bewuste congregaties en op interviews die gehouden zijn in het kader van de KomMissie Memoires en opgeslagen liggen in het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit.

Het doel van dit boek is een tegenwicht te bieden aan generalisaties en steriotypen over missionarissen in een koloniale setting die in geschiedenisboeken opgang doen maar tekort doen aan de historische realiteit die vaak gecompliceerder is en vele nuances kent.

Het boek is verkrijgbaar bij het secretariaat. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kosten € 10,00 exclusief verzendkosten.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

A. de Jong 001

 

Een missionair leven in documenten

Albert de Jong van de congregatie van de H. Geest was 29 jaar missionair actief in Tanzania en Kenia. In 2014 keerde hij met een bezwaard gemoed terug naar Nederland om een nieuw missionair project van de Nederlandse spiritijnen op te zetten in Berg en Dal. Zo kwam een abrupt einde aan zijn missionair leven in Afrika.
Zijn eerste periode in Oost-Afrika strekte zich uit van 1974 tot en met 1983. Hierin was hij werkzaam in de missionaire pastoraal in Bagamoyo, Tanzania en Nairobi, Kenia. Na een promotie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen ging hij terug naar Oost-Afrika en doceerde hij voor twintig jaar van 1994 tot 2014 kerkgeschiedenis aan het Jordan University College in Morogoro, Tanzania en het Tangaza University College in Nairobi.
Hij doet in dit boek verslag van zijn missionair werk in Oost-Afrika aan de hand van schriftelijke en orale bronnen. De andere episodes in zijn leven komen daarom veel minder aan bod en dan hoofdzakelijk alleen maar in zoverre zij, direct of indirect, in verband staan met zijn missionair leven. Ook al komen er bepaalde elementen van memoires in voor, toch is het gepaster om het boek te karakteriseren als een egodocument, omdat er verschillende autobiografische teksten in opgenomen zijn zoals een autobiografisch interview, brieven, nieuwsbrieven (rondzendbrieven) en e-mails.
Vanwege de aard van de verschillende documenten staan er nogal enige doublures in het boek en laat de consistentie ervan te wensen over. De missionaire ervaringen van de auteur zijn ingebed in de kerkelijke en wereldlijke context van de tijd. Spectaculair als zodanig zijn ze niet te noemen. Maar dat neemt niet weg dat ze een goed tijdsbeeld geven van een vrij normaal missionair leven met al zijn ups en downs in de tijdspanne waarin hij in Oost-Afrika werkzaam was. 

Het boek is voor € 15,-- (excl. verzendkosten)
te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 

Het Slot van de Spiritijnen

Bijna een eeuw was het kasteel in Gemert de thuishaven van de Congregatie van de Heilige Geest. Vanaf hier vertrokken honderden jonge missionarissen naar Afrika en Brazilië.

De meesten keerden na hun tropenjaren weer terug op het oude nest. De laatste zeventien bewoners vormen een unieke generatie.

Ze stonden midden in de geloofsomwentelingen van de jaren zestig en gaven hun werk als missionaris nieuwe invulling, met grote aandacht voor de sociale en economische ontwikkeling van de gemeenschap.

Het Slot van de Spiritijnen geeft een indringend beeld van deze erflaters.

Van het kloosterleven en hun werk in de missie. Van hun laatste jaar op het kasteel in Gemert en de pijn van het vertrek.

Een film van Nelleke Dinnissen en Paul van Laere

Speelduur: 85 minuten

DVD 85 minuten € 15,-- excl. verzendkosten
Ook verkrijgbaar met Engelse en Franse ondertiteling

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

IMG 3604De grens bereikt

 

’Wij gingen immers ons doel bereiken: een eigen inlandse clerus, een eigen Afrikaanse christelijke kerk.

Daar ging het toch om?

Wij gingen de leiding overdragen aan Tanzaniaanse priesters en bisschoppen. Dat was toch geweldig?

In een fascinerend relaas neemt Pater Huub van Beek de lezer mee naar het hete Afrika van de jaren ’50 tot de beginjaren ’70, tijdens de hoogtijdagen van de katholieke missie. Van deze bijzondere missiejaren herinnert hij zich elk detail – de lange vlucht, de eerste indruk van het missiegebied, de indrukwekkende ontmoeting met de plaatselijke bevolking, de diepzinnige gesprekken met de dorpsoudsten, en later, na de realisatie van de onafhankelijkheid van Tanzania, de kennismaking met de ‘politiek’.

De grens bereikt is veel meer dan een aangrijpend reisverhaal. Het is een persoonlijk relaas van een missionaris, die –nauwelijks voorbereid, maar vol goede moed- aan een hachelijk avontuur blijkt te zijn begonnen.

Die van routine en regelmaat in een ongewis, sober en soms monotoon bestaan terechtkomt.

Die zich blijft realiseren dat hij te gast is in een land waar het geloofsleven op een veel hoger niveau blijkt te staan dan hem in Nederland was verteld.

 

Paperback € 10,-- excl. verzendkosten

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Ubi Vult Spirat

     -de Geest waait waarheen hij wil –

     Annelies Jansen

De ‘paters’ van de Heilige Geest –zoals de bewoners van de congregatie bekend staan in Gennep-  wonen al tachtig jaar lang op dezelfde plek aan de Spoorstraat. Maar wie zijn die paters en broeders eigenlijk? Wat bezielde hen om, als jongen van een jaar of elf, twaalf, missionaris te willen worden in een ver, vreemd land? Hoe was het voor een jongeman, van rond de twintig jaar, om een jaar lang geen contact te mogen hebben met de buitenwereld? Welk leven hebben ze geleid in de lange periode tussen het vertrek uit het noviciaat en de terugkomst naar Gennep als man op leeftijd? De broeders en paters hebben zonder aarzelen al deze vragen beantwoord. Daarmee wordt ons een inkijk gegund in de niet alledaagse levens van deze bijzondere Gennepenaren.

Twintig interviews met de broeders en paters van de congregatie van de Heilige Geest

 

                                        Paperback € 15,-- excl. verzendkosten

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 IMG 3120 002
 

 

Father Michael Witte of Kabaa High School.

Missionary and Educationalst.

 

Albert de Jong

Deze studie presenteert het leven en werk van pater Michael Witte CSSP (1895-1961) als een invalshoek van waaruit de bredere beschouwing van de inplanting van de katholieke kerk in Kenia en Tanzania beschreven wordt.

Zijn leven en werk ten dienste van het onderwijs aan Afrikanen wordt gezien in de context van de evangelisatie van Oost-Afrika door de paters van de Heilige Geest. In de kerkgeschiedenis van Kenia wordt pater Witte erkend als “de pionier van het middelbaar katholieke onderwijs”.

Ofschoon het geen biographie is, plaatst dit boek het leven van pater Witte in de periode waarin de introductie van modern formeel onderwijs het instrument was waardoor de kerk erkenning en populariteit won in Oost-Afrika.

In dit boek wordt beschreven, zonder doekjes erom te winden, het leven en de verdiensten van pater Witte ten dienste van het onderwijs aan Afrikanen te beginnen in 1922, toen hij als jong missionaris in het onderwijs begon te werken in de missie van St.Peter Claver in Nairobi, Kenia.

 

Paperback € 10,-- excl. verzendkosten

 

 

 

 

 

 

 

 

   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

vatican

The Challenge of Vatican II in East Africa

Albert de Jong

Het voorligggende boek is een receptie-studie van Vaticanum II. Meestal zijn deze generaliserend van aard, maar dit onderzoek is zeer concreet dankzij een dubbele beperking: de rol van Nederlandse missionarissen en het gebied van Oost-Afrika. Het samenspel tussen het politiek onafhankelijk worden van Afrikaanse landen en het zelfstandig worden van lokale Afrikaanse kerken wordt boeiend beschreven.

Nederlandse missionarissen ­ samen met andere collega’s ­ waren vernieuwers op het gebied van kerkstructuren, katechese, liturgie en positie van leken.

Dit in tegenstelling tot de Afrikaaanse priesters, die zeer behoudend waren. De studie beschrijft de drie fasen van receptie van Vaticanum II en besteedt veel aandacht aan de herscholing van de missionarissen en de daardoor gewonnen nieuwe identiteit. Het internationale pastorale instituut te Gaba, het tijdschrift AFER, synoden en seminars, inculturatie-experimenten en de invloed van Mgr. J. Blomjous WP, pater J. Slaats CSSP en pater P. van Thiel WP worden in details geschilderd.

 

Paperback € 10,-- excl. verzendkosten                                                                             

 
   

 


 “Zijn Broer is Dominee”

Brieven van Geer Soudant, missionaris in Afrika.

Geer Soudant, geboren in Geleen (1929), vertrok als priestermissionaris in 1956 naar Frans Equatoriaal Afrika (nu Volksrepubliek Kongo).

Hij beleefde daar zowel de onafhankelijk wording van het land als het ruimte als het ruimte scheppende Tweede Vaticaans Concilie.

Hij was zich bewust te leven op een breukvlak van tijden en culturen. Soudant bewandelde geen platgetreden paden.

Hij vond de catechismus waarmee men alom werkte misvormend. In plaats daarvan las en becommentarieerde hij met de mensen de evangeliën.

Daarom zeiden zij: zijn broer is ongetwijfeld een Dominee

Pocket € 10,-- excl. verzendkosten

 

 

 


 

 

In de kracht van de Geest

Honderd jaar Nederlandse en Belgische spiritijnen Hoe Nederlandse en Belgische spiritijnen een eeuw lang hebben geleefd en gewerkt ‘In de kracht van de Geest’.

Hardcover € 15,-- excl. verzendkosten

 

 

 


Voor bestellingen: e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

tel. 0485-336555

Ga naar boven