Hier kunt u ook het PDF downloaden.

Beleidsplan 2015-2018

Zorg voor medebroeders

Willen wij voor elkaar zorgen, dan zullen wij op de hoogte moeten zijn van ieders wel en wee. Zieke medebroeders die in het ziekenhuis liggen, zullen we zo snel mogelijk bezoeken en dit zo nodig met regelmaat herhalen. We zullen ook de medebroeders van de verschillende communiteiten erbij betrekken. In de communiteitgesprekken zullen we het ziekenbezoek binnen de communiteit Gennep en het ziekenhuis onder onze leden bevorderen.

Voor begeleiding naar een dokter of specialist zullen we niet alleen een beroep op de medebroeders doen, maar ook vrijwilligers (mantelzorg) met een zorginhoudelijke achtergrond in schakelen. Dit ter ontlasting van onze ouder wordende leden van de communiteit.
We zullen ook aandacht moeten hebben voor wie van de medebroeders nog wel of niet hand- en spandiensten kunnen doen (o.a. refterdienst).We zullen op tijd voorzieningen moeten treffen voor de tijd dat dit minder of niet meer mogelijk is.

Wat betreft de ouderenzorg: de vele veranderingen in het zorgstelsel hebben consequenties voor onze bejaarde medebroeders. We zullen hen daarover regelmatig informeren, maar ook waar het de bevordering van de ‘zelfzorg’ betreft.

Lees hier het complete plan : Klik hier (PDF)

Ga naar boven