Op 11 december 2015 heeft Mgr. Gerard de Korte in de H. Geestkerk in Heerenveen tijdens een feestelijke viering twee paters van de Congregatie van de H. Geest geïnstalleerd als pastor van de HH. Petrus en Paulus-parochie.

De uit Kameroen afkomstige priester Charles Eba’a is de nieuwe pastoor van de parochie, bestaande uit de locaties Heerenveen, Wolvega, Frederiksoord en Steggerda. Hij heeft de priesteropleiding gevolgd bij de Spiritijnen in Nigeria. Pater Eba’a heeft 10 jaar in parochies in Rotterdam gewerkt, waarvan 8 jaar als pastoor. Hij is 44 jaar.
Pater Leo Gottenbos wordt de nieuwe parochievicaris. Hij is geboren in Mierlo in Noord Brabant en is 70 jaar. Hij  heeft bijna 40 jaar namens de Spiritijnen als priester in Brazilië gewerkt. In september 2015 is hij teruggekeerd uit Brazilië. Sinds kort is er een derde pater benoemd voor Heerenveen, pater Titus Ikyomke uit Nigeria.
Samen met de pastorale werkers Marie Tiesinga-Foekema en Alie de Lange is het team in deze parochie nu compleet.
Bisschop de Korte wees ook op het feit dat de komst van de paters Spiritijnen een versterking vormt voor het religieus leven van het bisdom.
Spiritijnen hebben als missie het evangelie verkondigen onder kwetsbare mensen door onder hen te wonen. Diaconaat hebben ze hoog in het vaandel en de twee voelen zich zeer aangesproken door wat hun nieuwe bisschop al jaren uitdraagt: de kerk moet opkomen voor mensen in nood.

Ga naar boven