Stichting Propaganda Missiecongregatie van de Heilige Geest

Doelstelling:
Het verwerven van financiële middelen ter ondersteuning van talrijke missionaire Spiritijnse projecten wereldwijd.

Beleid:
Als verlengstuk van het beleid van de Congregatie van de Heilige Geest, t.w.: het zich inzetten voor de meest arme en eenzame medemens, wereldwijd, spant de Stichting zich in om de leden van de Congregatie hierin te ondersteunen door zoveel mogelijk financiële middelen hiervoor ter beschikking te stellen.
Om de doelstelling te bereiken vindt er regelmatig overleg plaats met het Provinciaal Bestuur van de Congregatie van de Heilige Geest. Tijdens dit overleg wordt de doelstelling getoetst, mede aan de hand van de informatie, vanuit de op dit terrein ontstane Europese Samenwerking in de Congregatie door middel van CESS (Europees Centrum voor Spiritijnse Solidariteit) en Kibanda (Europees Spiritijns Centrum voor samenwerking en ontwikkeling) in Brussel.
Van de opbrengsten uit de financiële acties mogen uitsluitend de kosten worden betaald, die gemaakt moeten worden door de organisatie om de wervingsacties mogelijk te maken. Aan bestuurders en vrijwilligers wordt geen inkomen en/of kostenvergoeding beschikbaar gesteld.
Het bestuur van de stichting legt financiële verantwoording af aan het Provinciaal Bestuur van de Congregatie van de Heilige Geest.


Activiteiten:
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
Jaarlijks drie mailing-acties uit te voeren t.w.:
•    De Jozef actie in het voorjaar
•    De Pinksteractie in de Pinkstertijd
•    De Kerstactie aan het einde van het jaar.
Met de acties worden duizenden donateurs benaderd, die ons telkens weer goed gezind zijn door hun betrokkenheid te tonen bij de inzet voor mensen wereldwijd. 

Om donateurs te bedanken wordt bij de Kerstactie de jaarlijkse missiekalender beschikbaar gesteld.
Deze missiekalender wordt door de vrijwilligers samen met missionarissen van de Congregatie samengesteld.

Ook wordt door de stichting de dvd van de film “Het Slot van de Spiritijnen” verkocht.
De opbrengsten hiervan komen ook ten goede aan de doelstelling van de stichting.


Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

•    Pater M.M. van Moorsel, CSSp, voorzitter
•    Pater J.C.J. Gordijn, CSSp, vicevoorzitter
•    G.H.J.M. Spierings, secretaris
•    T.F. Naus, penningmeester
•    Pater M. Uzoigwe, CSSP, lid

Bestuursleden genieten geen beloning en/of kostenvergoeding

De werkzaamheden binnen de stichting worden uitgevoerd door de vrijwilligers:
•    Mw. Drs. I. Eisenburger en
•    Zr. Marie-Thérèse Versteegen.
  
De vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Fiscaal nummer:
Het fiscaal nummer is: 0028.21.667

Contact gegevens:

Stichting Propaganda Missiecongregatie van de Heilige Geest
Postweg 6
6571 CS  Berg en Dal
Tel.nr.: 024-6842024
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.missie-geest.nl

STICHTING PROPAGANDA VAN DE CONGREGATIE VAN DE HEILIGE GEEST

JAARREKENING 2015

                                                      BALANS per 31 december 2015

ACTIVA          PASSIVA      
      2015 2014     2015 2014
Vorderingen   op korte termijn:            
T.N.T.   depôt   1.710,00 1.710,00 Eigen vermogen 7.394,65 6.908,97
                 
Liquiditeiten:       Crediteuren   640,00
Kas     493,03 655,07        
Bank:   rekening couranten 5.191,62 5.119,25        
Bank:   deposito   0,00 64,65        
                 
                 
      7.394,65 7.548,97     7.394,65 7.548,97
                 
                 
Ga naar boven