Communicatie en fondswerving

De congregatie van de Heilige Geest heeft van oudsher veel gedaan aan fondsenwerving en missiepropaganda. De propaganda had een dubbele taak. Allereerst de verbreiding van het spiritijnse gedachtengoed. Daarnaast werd er geld ingezameld om de Nederlandse Provincie van de congregatie, met name de opleidingshuizen te onderhouden.

Daartoe trok een aantal paters, ‘propagandisten’ genoemd, het hele land door. Zij bezochten overdag katholieke lagere scholen en ’s avonds werden er films gedraaid in parochiezalen en op zondag verzorgden ze missiepreken. Nog altijd vinden er jaarlijks drie acties plaats: de Jozefactie, de Pinksteractie en de Kerstactie. Jarenlang werd de afdeling propaganda en de fondswerving verzorgd door Mw. I. Eisenburger en Zr. M.T. Versteegen vanuit de communiteit in Berg en Dal. Medio 2018 zijn zij gestopt en hebben hun taken aan de Congregatie in Gennep overgedragen.

Nieuw team

Een nieuw team heeft de werkzaamheden doorgezet, met hier en daar een kleine wijziging. Met de opbrengsten van deze acties kunnen we onze spiritijnse projecten bij de meest kansarme mensen in landen van het Zuiden, alsook onze nieuwe missionaire communiteiten in Nederland blijven steunen. Voor de missionaire communiteiten in Nederland zijn onze medebroeders uit onze jonge Provincies in Afrika momenteel de stuwende krachten. Dit gebeurt via CESS (Europees centrum voor spiritijnse solidariteit) en soms via Kibanda (Europees spiritijns centrum voor samenwerking en ontwikkeling) in Brussel.

Wilt U ons werk steunen?

Als U ons werk wilt steunen kunt u dat doen door bijvoorbeeld misintenties of giften te sturen aan:

Congregatie van de Heilige Geest

Spoorstraat 159, 6591 GT Gennep

Tel. 0485 33 65 83

e-mail: projectencssp@missie-geest.nl

IBAN: NL20INGB0000006838