Wij Zijn De Spiritijnen, Vrede met U!

Wie Wij Zijn

Vervolgingen blijken soms het tegendeel te bereiken van wat de vervolgers beogen. Toen rond 1900 de Franse regering, onder leiding van de antiklerikaal Combes, het voortbestaan van de congregatie bedreigde, werd pater Albert Sébire op 1 maart 1900 naar België ..

‘In het hart van het volk Gods, worden wij, Spiritijnen, geroepen door de Vader om in navolging van zijn Zoon de Blijde boodschap van het Koninkrijk te verkondigen’ (SLR 1b)
“ Wij geven gehoor aan deze oproep in een religieus, missionair instituut, de congregatie van de H. Geest

Op ons kapittel gehouden van 30 april t/m 4 mei 2018 zijn Jules Habets, Koos Gordijn en Marcel Uzoigwe op 3 mei gekozen tot het collegiale nieuwe bestuur van onze provincie voor de komende 3 jaar. Marcel zal naar buiten provinciaal zijn. 

De aanwezigheid van Afrikaanse medebroeders is daarbij heel belangrijk: ze leerden Nederlands en vonden hun plaats bij de oorspronkelijke parochianen. Dat multiculturele in de samenstelling van de communiteit is een belangrijk element in het missionair getuigenis. Eens per maand zijn er Eucharistievieringen in het Engels die druk bezocht worden. 

De congregatie van de Heilige Geest heeft van oudsher veel gedaan aan fondsenwerving en missiepropaganda. De propaganda had een dubbele taak. Allereerst de verbreiding van het spiritijnse gedachtengoed. Daarnaast werd er geld ingezameld om de Nederlandse Provincie van de congregatie, met name de opleidingshuizen te onderhouden.

Het Afrika Museum in Berg en Dal is begonnen in de hal van een villa van de congregatie van de H. Geest als een missiemuseum, dat in 1954 werd geopend door pater Piet Bukkems. Het trok al gauw zoveel bezoekers dat er uitgebreid moest worden. 

 

François Marie-Paul Libermann

In de 40er jaren van de 19e eeuw begon de grote ontdekking van Afrika onder de Sahara, al spoedig gevolgd door een intensieve kolonisatie. Dat luidde ook zowel in de katholieke kerk als bij de christenen uit de reformatie een grote missionaire beweging in

Er ontstonden nieuwe missiecongregaties waaronder de Congregatie van het H. Hart van Maria de eerste was. Zij ontstond uit het initiatief van twee Creoolse seminaristen

Claude-François Poullart Des Places

Een jonge Fransman uit Rennes in Bretagne, Claude François Poullart des Places, telg uit de lage adel en zoon van een rijk en ambitieus koopman en politicus, brak met zijn milieu en besloot zich als een arm priester aan de dienst van de armsten te wijden.

Hij stichtte in Parijs een seminarie voor arme studenten, die zich na een degelijke wetenschappelijke en geestelijke vorming aan de dienst van de armen zouden wijden. Ereambten mochten ze niet bekleden

Candido spreekt met een dapere missionarissen over belangrijke punten in de missie van de kerk

Jubilarissen dag in Gennep was een mooie evenenment te bekeken, wij danken God voor deze bijzonder gaven

Blijf Op De Hoogte

Schrijf je in voor Onze Spinet

Direct in jouw Email

Heeft u een vraag of opmerking

Spoortsraat 159, Gennep. Nederland

Mooie Herinneringen