Cor unum et anima una

één van hart en één van geest

“Pleitbezorgers, helpers en verdedigers van de zwakken en kleinen”

De Congregatie van de H. Geest is een missionaire organisatie met bijna 3.000 leden (ook Spiritijnen genoemd) verspreid over 56 landen. Zij heeft haar hoofdbestuur in Rome, Italië. Zij werkt in Afrika, Azië, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië.

De leden zijn afkomstig uit de gebieden waar de congregatie aanwezig is en werkt.

“Pleitbezorgers, helpers en verdedigers van de zwakken en kleinen”

De Congregatie van de H. Geest is een missionaire organisatie met bijna 3.000 leden (ook Spiritijnen genoemd) verspreid over 56 landen. Zij heeft haar hoofdbestuur in Rome, Italië. Zij werkt in Afrika, Azië, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië.

De leden zijn afkomstig uit de gebieden waar de congregatie aanwezig is en werkt.

Aktuele berichten

Persbericht Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrika
Museum

aanleiding: de diverse berichtgevingen in de media, die soms…

Bezoek Algemene Raad

Van 1 tot 12 juli 2023 ontvingen de leden van de Nederlandse…
P. Vaars
Wim Dewez

Onze missie

Geleid door de heilige Geest aan wie wij zijn toegewijd, en onder de bezieling van Maria, onze moeder in het geloof, willen wij ‘één van hart en één van geest’ ons in dienst stellen van het Evangelie en trouwe getuigen zijn van Gods liefde, vooral voor de armen, tot wier dienst we geroepen zijn.

‘Het brengen van de Blijde Boodschap aan de “armen” is ons doel, speciaal aan hen, die nog niet of nauwelijks de boodschap van het Evangelie hebben gehoord, aan hen die worden verdrukt of het minst begunstigd zijn en daar waar de kerk moeilijk werkers kan vinden’. (SLR 4)

Wij beschouwen als wezenlijk bestanddeel van onze zending tot evangelisatie:

  • De integrale bevrijding van de mens.
  • Het werken voor gerechtigheid en vrede.
  • Het deelnemen aan ontwikkelingswerk

We moeten ons daarom opwerpen als pleitbezorgers, helpers en verdedigers van de zwakken en kleinen. (SLR. 14)

Als spiritijnse gemeenschap “willen wij dicht bij de mensen staan te midden van wie wij leven en in het bijzonder dicht bij de “kleinen”. (SLR.30)

Preek van de week

DEZE ZOON VAN MIJ WAS DOOD EN IS WEER TOT LEVEN GEKOMEN


Bron: Jozua 5.9-12, 2 korintiers 5.17-21, Lucas 15.1-3, 11-32..

Dierbare medechristenen,
de parabel van de verloren zoon, zoals hij vaak wordt genoemd, is in deze veertigdagentijd onze overdenking waard. In het Engels echter heeft de parabel een andere naam: the prodigal Son. Misschien het beste te vertalen met: de buitensporige zoon of zoon die alles verkwiste. Ik weet niet hoe Jezus de parabel noemde. De meeste mensen zullen zich concentreren op de ‘verloren zoon’. In het verhaal was het alleen de vader die de jongen verloren en dood noemde. Hij beval een feestmaal. De oudere broer was boos, hij noemde zijn broer de buitensporige zoon en vroeg zich af waarom een verkwistend kind op zo’n grootse manier gevierd zou worden. Hij kon de ‘dwaasheid’ van het hele gebeuren niet begrijpen: waarom iemand belonen die straf verdiende?
De twee titels die gebruikt worden in de beschrijving van deze zoon zijn belangrijk, want een naam kan veelzeggend zijn. Wanneer je zegt dat iemand een moord heeft gepleegd, is dat iets heel anders dan wanneer je zegt dat . . . Lees de hele preek

De paters van de Congregatie van de Heilige Geest verzamelden Afrikaanse voorwerpen om meer te leren over Afrikaanse religies. In 1954 werd dit missiemuseum geopend voor het publiek.

Het trok al gauw zoveel bezoekers dat er uitgebreid moest worden. Naast religieuze en traditionele voorwerpen vertoont het museum nu ook hedendaagse Afrikaanse kunst. In het Afrika museum ontdek je dat we op de verschillen na, allemaal hetzelfde zijn: mens.


Mogen wij u de hoogte houden van het nieuws over onze congregatie?

Cor unum et anima una

ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE

We sturen niet veel mails. Lees ons privacybeleid voor meer info.