Berg en Dal

Berg en Dal

Op 2 november 1953 werd de villa Oostermeerwijk in Berg en Dal geopend en betrokken enkele paters en broeders het huis. Het was bestemd voor paters die aan de toenmalige Katholieke Universiteit in Nijmegen studeerden om leraar aan het klein-seminarie in Weert of docent aan het scholastikaat in Gemert te worden. Bovendien bood het huis in 1956 tijdelijk onderdak aan een seminarie voor late roepingen dat een jaar later naar Hattem zou verhuizen. Onderwijl werd op 16 mei 1954 in de villa een museum opgericht waarin aandacht geschonken werd aan de kunst en religie van het oude Afrika. In 1956 werd het Afrika Museum een onafhankelijke stichting en een jaar later werd in de tuin van het huis een nieuw museumgebouw geopend, terwijl het kantoor van het museum voortlopig in de benedenverdieping van het huis gevestigd bleef. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het kantoor van de Propaganda overgeplaatst van het provincialaat in Rhenen naar Berg en Dal.

De propagandisten verhuisden mee. Toen de behoefte aan leraren en docenten steeds minder werd, kreeg het huis steeds meer de functie van het opvangen en het gastvrijheid verlenen aan missionarissen die in de Nijmegense ziekenhuizen op controle moesten komen of na een operatie rust moesten houden om te revalideren. In de laatste decennia van de vorige eeuw tot aan 2011 kan de functie van de communiteit steeds beter gekarakteriseerd worden als een rusthuis voor paters en broeders. Vanaf dat jaar tot 2014 was de villa onbewoond.

Na een grondige renovatie is het huis op 10 oktober 2014 weer in gebruik genomen. Het heeft zijn oorspronkelijke functie van studiehuis weer teruggekregen. Nu zijn het Afrikaanse spiritijnen die hier wonen. Zij volgen op de universiteit een taalcursus en een inburgeringscursus om daarna in de pastoraal te gaan werken waarbij zij het missionaire element willen vertegenwoordigen in de Nederlandse kerkprovincie.