Afrika museum

Het Afrika Museum in Berg en Dal is begonnen in de hal van een villa van de congregatie van de H. Geest als een missiemuseum, dat in 1954 werd geopend door pater Piet Bukkems. Het trok al gauw zoveel bezoekers dat er uitgebreid moest worden.

Op 19 april 1958 werd een nieuw, zelfstandig museumgebouw geopend, dat meteen een succes werd. Op 9 juni 1987 opende prins Claus het nieuwe buitenmuseum, waarna er in 2004 nog een flinke uitbreiding volgde met een atrium, meerdere zalen en een nieuw entreegebouw.

In 1956 werd het Afrika Museum ondergebracht in een Stichting met als doel:

“Door wetenschappelijke arbeid, tentoonstellingen, verzamelen van voorwerpen, boeken en gegevens, uitgifte van boeken en studies de wetenschap ten dienste staan om in een bredere kring wetenschappelijke en religieuze belangstelling te wekken voor Afrika ten zuiden van de Sahara.”

In 1978 verwierf het Afrika Museum de status van B3-Stichting en werden de statuten gewijzigd.

Toen het Afrika Museum in 1987 door het ministerie van VWC als Volkenkundig steunpunt in de regio Oost werd aangewezen, werden de statuten wederom gewijzigd.

Bij de laatste wijziging van de statuten van 4 januari 2011 werd het doel als volgt omschreven: “Het in brede kring onder de aandacht brengen van, alsmede het geven van een aanzet tot de interculturele dialoog met de culturen van Afrika en de Afrikaanse diaspora, in het bijzonder voor zover het betreft de wereldbeschouwingen en hun mens- godsbeelden en de kunstzinnige vormgeving daarvan in verleden en heden.”

Zie ook www.afrikamuseumbergendal.nl