Gennep

Gennep

Op 4 oktober 1926 werd het oude tramstation in Gennep ‘De Keet’ gekocht. Hier werd al spoedig het noviciaat van de fraters gevestigd.

Vanwege de terugloop van het aantal novicen, kreeg het huis in Gennep in 1965 een nieuwe bestemming: Kloosterbejaarden-oord. Het werd in 1975 officieel erkend door het ministerie van VWC. Vanwege de strengere eisen van de regering werd het oude huis vervangen door een nieuwbouw.

Op 10 mei 1993 kreeg deze nieuwbouw de naam: Libermannhof. De status van de Libermannhof veranderde geleidelijk aan. In het verleden was het een erkend kloosterverzorgingshuis. Sinds enkele jaren worden ook lekenbewoners opgenomen. De verhouding religieuzen – niet religieuzen is nu ongeveer gelijk. Een belangrijke verandering was dat op 1 januari 2009 de organisatie van het verzorgingshuis ‘Libermannhof’ middels een bestuurlijke fusie overgenomen werd door Proteion Thuis, een zorgaanbieder uit Midden Limburg.

Naast het nieuwe verzorgingshuis staan een negental bejaardenflats. Deze werden in 1989 in gebruik genomen door niet geïndiceerde medebroeders. Pal naast Libermannhof en de flatjes kwam in 2010 een nieuw appartementencomplex Spiritijnenhof genaamd. Door de bouw van Spiritijnenhof hebben de leden van de congregatie, een adequate woonsituatie verkregen. In de communiteit wonen momenteel 44 medebroeders verdeeld over drie huizen. In het nieuwe complex zijn ook het provincialaat, het secretariaat, het economaat en het archief gevestigd. Hier worden ook alle activiteiten van de provincie georganiseerd zoals de verschillende werkgroepen, bijeenkomsten en familiedagen. Meerdere confraters assisteren in de regio bij parochies en verzorgingshuizen. De Nederlandse Provincie blijft zo goed mogelijk het missionair ideaal trouw.