Organisatie

De Congregatie van de H. Geest, ook wel Spiritijnen genoemd, heeft als naam:

‘Congregatie van de H. Geest onder bescherming van het Onbevlekt Hart van Maria’.

Provincialaat

In Nederland is het Provincialaat gevestigd in Gennep:

Spiritijnenhof
Spoorstraat 159
6591 GT Gennep
Tel. 0485-336577
E-mail: CSSP-NL@missie-geest.nl
Site: www.missie-geest.nl

Provinciaal Bestuur

Het Provinciaal Bestuur bestaat uit 3 personen:

Adviseur

Secretariaat

Economaat

Provinciale Econoom:

Archief

Communicatie & Fondswerving:

  • Marian Wooning

    Spoorstraat 159, 6591 GT Gennep

Afrika Museum