Rotterdam

Rotterdam

In 1997 vestigde een internationale spiritijnse communiteit zich in Rotterdam om daar, vanuit de bestaande parochies van Rotterdam Zuid, een missionair project te beginnen om van daaruit de grenzen over te gaan en daarin de plaatselijke geloofsgemeenschap mee te nemen. De grenzen over, op de eerste plaats naar de instromende mensen, die van elders naar Nederland komen. De bevolking van deze wijk bestaat voor 70% uit allochtonen. Dat alles met een sterk accent op dienende aanwezigheid in de wijk.

Sinds de installatie in Rotterdam-Zuid is er veel veranderd. De vijf parochies zijn opgegaan in een federale parochie. Deze bevinden zich tussen de twee armen van de Maas en strekken zich uit vanaf Rhoon tot Ridderkerk en van Rotterdam-Zuid tot en met Barendrecht.

Op 19 februari 2012 is deze federatie, ‘Maria Magdalena’ genaamd, formeel gestart in aanwezigheid van de bisschop van Rotterdam. Het pastoraal team en het bestuur zijn toen geïnstalleerd. Het pastoraal team bestaat uit 4 medebroeders, Frans Wijnen, Bert van Tol, François Numbi, Chima Anyaeze en 1 pastoraal werker en heeft als opdracht: : ‘aandacht geven aan het multiculturele karakter van de wijk’.

Elke pastor begeleidt een of twee pastoraatgroepen, die aanspreekpunt zijn en het pastorale werk in desbetreffende parochie coördineren. Er is een beleidsplan dat tot stand gekomen is in overleg met het pastorale team en iedere parochie afzonderlijk.

Werken met de jeugd, met name de jonge Antillianen in de wijk, blijft een belangrijk aandachtsveld. De oecumene en de contacten met de Moslims in de wijk zullen verder ontwikkeld worden.

De spiritijnen willen bruggen slaan tussen mensen van de verschillende culturen. Binnen de kerk vindt dit zijn uitdrukking in het samenbrengen van verschillende culturen, in de aandacht voor de eigenheid van mensen en in het van elkaar leren.

Het pastorale werk moet zich van binnen naar buiten richten en niet omgekeerd.

Missionaire parochie

In delen van Rotterdam Zuid, met name in de parochies van Pendrecht, Zuidwijk en Feyenoord, is de dichtheid van de bevolking die van buiten Nederland kwam bijna 70%. Pendrecht en Zuidwijk en sommige andere buurten waren tot “probleemwijken” verklaard. De traditionele parochiepastoraal was er niet toereikend. De spiritijnen willen geen “priesterkerk”. Vanaf hun komst stellen zij als prioriteit om vanuit de parochies en te beginnen bij de parochiegemeenschappen, contact te zoeken met al die verschillende etnische groepen en nationaliteiten en ook waar mogelijk deze groepen nader tot elkaar te brengen. Dit initiatief vond weerklank bij de protestantse gemeenten van Pendrecht en Zuidwijk, met name Dominee Polhuis van Pendrecht was al lang heel actief betrokken bij de plaatselijke deelgemeente van de stad, waar het armoedebestrijding en de rechten van randgroepen en misdeelden betrof.

Internationale communiteit

De aanwezigheid van Afrikaanse medebroeders is daarbij heel belangrijk: ze leerden Nederlands en vonden hun plaats bij de oorspronkelijke parochianen. Dat multiculturele in de samenstelling van de communiteit is een belangrijk element in het missionair getuigenis. Eens per maand zijn er Eucharistievieringen in het Engels die druk bezocht worden. De kerk is een ontmoetingspunt voor de talrijke Afrikaanse katholieken in de regio. Een van de Kameroense priesters heeft zelfs Papiamento geleerd om beter te kunnen communiceren. Maar ook de integratie binnen de parochies is goed gelukt. Op bijzondere dagen is er een echt multiculturele liturgie, met Nederlandse, Afrikaanse en tegenwoordig ook met Irakees orthodoxe elementen. De Irakezen hebben zelfs regelmatig een dienst in deze parochie.

Er zijn opvallend veel mensen, die komen om een gesprek, pastoraal of niet, met een van onze Afrikaanse priesters. Ook wordt er veel aan huisbezoek gedaan.
Zij onderhouden veel contacten met Antilianen van buiten de parochie. Dat dit alles invloed heeft, blijkt wel uit het feit, dat een van hen gevraagd werd om een herdenkingsdienst te houden voor de vermoorde Antilliaanse politicus Hemin Wiels.

In 2013 werd in een van onze kerken een vrouwendag gehouden. Dat hield in dat behalve een religieuze viering er ook spreeksters waren uitgenodigd om te spreken over de gevolgen en de invloed van de besnijdenis bij meisjes. Er is een breed contact met een groep jongeren van binnen en van buiten de parochie. Jongerenpastoraat is een prioriteit.

Soms heeft de communiteit een ontmoeting en uitwisseling met de SVD pastores in de Schilderswijk in Den Haag. Naargelang de mogelijkheden, nemen de spiritijnen deel aan pastorale multiculturele initiatieven en bijeenkomsten van de KNR op landelijk niveau.