Activiteiten

Mission Statement

‘In het hart van het volk Gods, worden wij, Spiritijnen, geroepen door de Vader om in navolging van zijn Zoon de Blijde boodschap van het Koninkrijk te verkondigen’ (SLR 1b)

“ Wij geven gehoor aan deze oproep in een religieus, missionair instituut, de congregatie van de H. Geest onder bescherming van het Onbevlekt Hart van Maria. De charisma’s van onze stichters, Claude Poullart des Places en Frans Libermann, en de trouw aan onze traditie sporen ons aan om, op creatieve wijze, antwoord te geven op de behoefte aan evangelisatie in onze tijd “(SLR.2)
Wat we gemeen hebben in onze spiritijnse roeping is “een diep spirituele houding en een inspirerende missionaire visie die teruggaat op onze stichters”( J.Fogarty, inleiding SLR.)

Onze missie

Geleid door de heilige Geest aan wie wij zijn toegewijd, en onder de bezieling van Maria, onze moeder in het geloof, willen wij ‘één van hart en één van geest’ ons in dienst stellen van het Evangelie en trouwe getuigen zijn van Gods liefde, vooral voor de armen, tot wier dienst we geroepen zijn. ‘Het brengen van de Blijde Boodschap aan de “armen” is ons doel, speciaal aan hen, die nog niet of nauwelijks de boodschap van het Evangelie hebben gehoord, aan hen die worden verdrukt of het minst begunstigd zijn en daar waar de kerk moeilijk werkers kan vinden’. (SLR 4)
Wij beschouwen als wezenlijk bestanddeel van onze zending tot evangelisatie:

  • De integrale bevrijding van de mens.
  • Het werken voor gerechtigheid en vrede.
  • Het deelnemen aan ontwikkelingswerk

We moeten ons daarom opwerpen als pleitbezorgers, helpers en verdedigers van de zwakken en kleinen. (SLR. 14)

Als spiritijnse gemeenschap “willen wij dicht bij de mensen staan te midden van wie wij leven en in het bijzonder dicht bij de “kleinen”. (SLR.30) “De Missie, beleefd in gemeenschap, brengt ons ertoe, onder de armen te verkeren, met hen een sobere stijl van leven te delen en een zekere mate van onzekerheid en soms zelfs onveiligheid. Dat delen in hun levensomstandigheden, dat met aandacht nabij zijn, dat vermogen om geografische, culturele of religieuze grenzen over te gaan om open te staan voor hen die ons ontvangen, zozeer dat we hun bondgenoten worden en hun taal en hun cultuur gaan delen, dat zijn even zovele kenmerken van onze spiritijnse levensstijl” (Bag 1.6)

Geroepen om te leven in Gemeenschap (SLR 27-28)

Het gemeenschapsleven is voor ons een voorwaarde en we zullen als communiteit het pastorale en missionaire werk samen dragen. “In Christus zijn wij geroepen onze spiritijnse roeping te beleven in gemeenschap (SLR. 27) .

Onze activiteiten worden gedragen door gebed, gezamenlijke reflectie. Wij hechten aan goede communicatie met elkaar, in werk en ontspanning.

Gennep, februari 2014