Eindhoven

Eindhoven

Het Missionair Team Eindhoven (MTE) werd opgericht in 1983 als een project van de Congregatie met als opdracht:
‘een bijdrage leveren aan het missionair denken en handelen in Nederland, niet zozeer op beleidsniveau maar in het veld; aansluiting vinden bij andere, ook niet kerkelijke groepen, die eveneens deze weg gaan; aansluiting vinden speciaal bij de vragen van jonge mensen en hen kansen bieden om hun idealen op het spoor te komen’.

Het MTE heeft vanaf het begin aansluiting gezocht bij maatschappelijke, kerkelijke en missionaire organisaties die zich bezig houden met Noord / Zuid verhoudingen en met gemarginaliseerde mensen en groepen in onze samenleving oa. justitiepastoraat, vluchtelingen, thuis- en daklozen; Missie Ontwikkeling en Vredesgroepen (MOV / ZWO), wereldwinkel. Een belangrijk aandachtsveld zijn nog altijd de jonge mensen. Dit komt o.a. tot uiting in het pastoraat onder (buitenlandse) studenten en in het organiseren van jongerenreizen naar landen in Afrika (Tanzania, Kameroen, CAR, Ethiopië en Ghana) en naar Brazilië. Vanuit deze reizen hebben zich sinds 1990 een tiental leken als geassocieerde leden bij de Congregatie aangesloten, maar in een autonome setting. Zij noemen zich “medestanders”. Ze werken nauw met de spiritijnen samen en zoeken hun eigen spiritualiteit, geïnspireerd door de spiritijnse spiritualiteit
In 2013 verbleven enkele medestanders op spiritijnse projecten in Nigeria, ze werden vergezeld door 2 Nigeriaanse medebroeders.
In Eindhoven zelf is het MTE actief in het studentenpastoraat.
Vanaf het begin ook is het MTE nauw betrokken bij de werkzaamheden van de Congregatie: studiedagen, werkgroepen, internationale bijeenkomsten, gerechtigheid en vrede..

Het huidige missionair team bestaat uit vier Spiritijnen: Marcel Uzoigwe, John Onoja, Alexis Ndzalouma en Siebren de Lange.

Werkzaamheden

Een greep uit hun huidige missionaire activiteiten: buitenlands pastoraat, gastheer in het Open Huis, Materieel steunpunt (financiële hulp), Samen Verder, Raad van kerken, viering bij zusters en broeders, actieve deelname aan de missionaire activiteiten van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen), kleurrijk Religieus Leven, Afrika-Europa-Network, Commissie Jongerenwerk en lid van het Centraal Missionair Beraad Religieuzen,
een cursus ‘rechtvaardigheid, vrede en heelheid van de schepping’ (JPIC), opgezet door de spiritijnse universiteit Duquesne in Pitsburgh.

Buitenlands pastoraat

Rond 2000 werd het MTE ingeschakeld in het basispastoraat van de Binnenstadskerk. Vanwege het groeiende aantal buitenlanders in Eindhoven, werd in nauwe samenwerking met de toenmalige Deken van hieruit een pastoraat voor buitenlanders opgezet. Het MTE kreeg de verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg voor de Catharinakerk in het centrum. In deze stadskerk vonden een aantal diaconale, culturele en interreligieuze activiteiten plaats die goed bij het MTE pasten. Het buitenlands pastoraat werd al snel een groeiende en levendige gemeenschap van een dertigtal nationaliteiten.

In 2011 had in het Bossche bisdom een grote reorganisatie van de parochies plaats. In Eindhoven bleven maar twee parochies over met slechts enkele kerken. In deze grote verandering was in het basispastoraat nog weinig ruimte voor het MTE, slechts een plek als assistent in het buitenlands pastoraat, dat ondergebracht werd in de Lambertuskerk in de Hoogstraat.

In september 2013 is een huiskapel / zaal in gebruik genomen, waarin vieringen (in verschillende talen) mogelijk zijn, die open staan voor mensen die samen met de leden van het missionair team willen vieren. Verder staan workshops en trainingen rond thema’s als conflictbeheersing en interculturele communicatie op het programma.