Medestanders

De medestanders zijn een tiental leken, die zich verbonden voelen met de Congregatie van de H. Geest. Zij willen zich daadwerkelijk inzetten voor een samenleving, waarin recht wordt gedaan aan mensen. Zij laten zich inspireren door de Spiritijnen, die hun missionaire inzet vorm geven wereldwijd door op te trekken met de kwetsbare en kansarme mensen.

Organisatie

Zij maken als lekengroep deel uit de van de grote spiritijnse familie, maar wel met een eigen zelfstandige en financieel onafhankelijke organisatie. Ze sluiten geen contract met de Congregatie, maar verbinden zich aan elkaar met als leidraad een jaarprogramma en jaarthema. De verschillende onderdelen van het programma worden samen voorbereid en uitgevoerd. Hiermee bevestigen zij ook ieder jaar opnieuw hun verbondenheid met elkaar.

Er zijn ook enkele mensen, vrienden van medestanders worden ze genoemd, die zich niet verbinden aan het gehele jaarprogramma, maar wel deelnemen aan één of aan meerdere activiteiten.

Bezigheden

Bezinning is meer en meer de rode draad geworden door al hun activiteiten en samenkomsten heen. Het is een zoektocht naar bronnen van inspiratie en naar een eigen lekenspiritualiteit. Dat krijgt met name gestalte in de maandelijkse bezinningsavonden en de jaarlijkse klooster- en pelgrimweekends, waarbij ook Spiritijnen aanwezig zijn. Zo komt er meer diepgang in de uitwisseling tussen enerzijds de spiritijnse missionaire spiritualiteit en anderzijds de lekenspiritualiteit van de medestanders.

De missionaire attitude proberen zij op eigen wijze tot uitdrukking te brengen in hun dagelijks leven en werk. Hun thuis- en hun werksituatie zijn voor hen de plekken waarin zij proberen aan het spiritijnse charisma – “mensen, vooral kansarme en kwetsbare, tot hun recht laten komen” – uiting te geven.

Verbinding

Waar mogelijk proberen zij de provincie van de spiritijnen terzijde te staan met allerlei praktische werkzaamheden en klussen of met een jaarlijks uitje voor hen die minder goed ter been zijn. Zij nemen – in de mate dat hun baan hen hiertoe in staat stelt – deel aan de spiritijnse samenkomsten. Jaarlijks is er een ontmoetingsdag van Spiritijnen en Medestanders met een uitwisseling over ieders eigen missionaire inspiratie en inzet. Deze momenten zijn even zo vele gelegenheden tot verdieping en een nader toegroeien naar elkaar.

Op geregelde tijden vinden er gesprekken plaats met het provinciaal bestuur voor overleg en wederzijdse informatie.

Vrienden van de Spiritijnen

Rondom de communiteit van Rotterdam-Zuid heeft zich een kleine kring van leken gevormd die zich “de vrienden van de Spiritijnen” noemen. Zij willen meer weten over de visie en de spiritualiteit van de beide stichters, over de geschiedenis van de Congregatie en over datgene wat de Spiritijnen nu eigenlijk bezig houdt.

Deze vrienden hebben een goede band met de communiteit. Ze komen regelmatig samen met de leden van de communiteit voor gebed en bezinning, een gesprek, of voor een gemeenschappelijke maaltijd en ontspanning. Ze staan de spiritijnen bij in hun bezigheden in de parochie.