AVG – Privacy

Als u gebruik maakt van onze website en als u geregistreerd wordt als donateur van onze congregatie worden er persoonsgegevens verzameld. Graag leggen we u op deze pagina uit welke gegevens we verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. Bij de verwerking houden we ons daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Congregatie van de Heilige Geest is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacyreglement is van toepassing op de website die eigendom is van de Congregatie van de Heilige Geest. De Congregatie van de Heilige Geest is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en (online) bronnen die op onze website worden genoemd.

Wanneer u vragen heeft over dit privacyreglement of een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u contact opnemen met projectencssp@missie-geest.nl

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN
 • Telefoonnummer
 • Correspondentie
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen.
 • Om uitnodigingen te versturen voor activiteiten.
 • Om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze website te verbeteren.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op Spinet en als donateur van onze Stichting Propaganda. Via deze media ontvangt u alle recente informatie en de activiteiten van onze congregatie. Uw e-mailadres wordt op uw verzoek aan de verzendlijst van Spinet toegevoegd.

Hoe lang de Congregatie van de Heilige Geest gegevens bewaart

De Congregatie van de Heilige Geest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Congregatie van de Heilige Geest verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Derden

Voor het beheer van onze website en ICT beheer maken wij gebruik van derden. Het kan voorkomen dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden in geen geval door het De Congregatie van de Heilige Geest aan derden verkocht of met ze gedeeld.

Beveiliging

De Congregatie van de Heilige Geest neemt beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. We leggen derden die worden ingeschakeld bij het beheer en de ontwikkeling van de platformen contractueel de verplichting op om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Over de cookies die op de platformen worden gebruikt, leest u meer in de cookieverklaring.

Inzage, wijzigingen en verwijderen persoonsgegevens

U heeft op ieder moment het recht om de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in te zien. U kunt ons ook altijd verzoeken die persoonsgegevens te wijzigingen of te verwijderen. Voor meer informatie en vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met projectencssp@missie-geest.nl