In memoriam: Ton van Schaik

In memoriam: Ton van Schaik

Op zaterdagavond 30 mei 2020, is  kort voor middernacht  pater Ton van Schaik overleden in het zorgcentrum Norbertushof  in Gennep.

Ton was daar nog maar enkele dagen eerder opgenomen, nadat hij uit het Radboudziekenhuis ontslagen was en vervolgens nog een dag  in het verzorgingshuis Madeleine in Boxmeer had doorgebracht.

De zorg die Ton nodig had kon hem hier in de Spiritijnenhof niet gegeven worden, en alle appartementen in Libermannhof waren bezet, zodat Ton werd opgenomen in Norbertushof.

De afgelopen  jaren heeft Ton veel problemen gehad met zijn gezondheid: een tumor tegen de blaas die niet door een operatie verwijderd kon worden, een nier die niet goed meer werkte….. Ton kreeg daardoor twee katheders aangelegd die regelmatig problemen veroorzaakten, waardoor hij regelmatig  opgenomen moest worden in het Radboud ziekenhuis. Na een val brak hij een heup, waaraan hij al eens eerder geopereerd was geweest in het ziekenhuis te Helmond met als gevolg dat hij voor de nieuwe heupoperatie door Nijmegen werd doorgestuurd naar Helmond. Voor de revalidatie na die operatie verbleef hij nog twee maanden in Helmond. Een heel medisch dossier dat we hier natuurlijk niet helemaal kunnen weergeven.

Ton werd op 7 december 1936 geboren in Polsbroek in de provincie Utrecht. Na de lagere school in Polsbroek heeft Ton een jaar op het internaat van  de Passionisten in Mook lessen gevolgd. Nadien heeft hij twee jaar avond-ulo gehad. Ook is hij voor zijn militaire dienstplicht  twee jaar bij het legeronderdeel “Huzaren” ingedeeld geweest. Op 1  september 1959 was hij voornemens om in te treden bij de Fraters van Tilburg maar dit kon geen doorgang vinden en is hij een tijdje als kantoorbediende bij van Gend en Loos werkzaam geweest.

Intussen groeide bij hem de overtuiging dat hij priester missionaris wilde worden en meldde zich in 1960 aan bij het seminarie voor late roepingen van de Congregatie van de H. Geest in Hattem.  In 1962 begon hij zijn noviciaat in Gennep, waar hij een jaar later, op 15 augustus 1963 de eerste geloften aflegde. Na filosofie en  theologie studie in Gemert (Spinola) en in Eindhoven (TIE) werd Ton  op 21 september 1968 priestergewijd door Mgr. Van Elswijk in de parochie Cabauw waar Polsbroek, zijn geboortedorp, onderdeel van uitmaakte.

Gedurende zijn laatste studie jaren in Gemert was Ton  reeds betrokken bij het  jeugdwerk aldaar en kwam hij ook al in contact  met de GGZ in Boekel bij zijn werk op Huize Padua. Binnen het kader van het jeugdwerk in Gemert werd de kelder onder het toneel van de grote zaal van het kasteel in Gemert door Ton als jeugdhonk gebruikt. Ton had daarnaast ook veel individuele contacten met mensen in Gemert en hield zich ook bezig met de Roma en Sinti bevolking. In 1970 maakte Ton  een stage  in Maastricht om daarna als geestelijk verzorger op Huize Padua in Boekel aangesteld te worden. Deze periode wordt in 1999 afgesloten met een officiële receptie bij het bereiken van OBU-leeftijd.

Toen de Congregatie in 2010 van Gemert naar Gennep verhuisde, ging Ton niet mee. Zoals hij zelf aangeeft in een van zijn brieven: Verhuizen naar Gennep en de contacten achter laten was een waar schrikbeeld voor hem. Dat hij in 2016 toch besluit om naar Gennep te gaan, heeft hem dan ook heel wat moeite gekost. Het was wel duidelijk dat er gedurende zijn  laatste jaren  in Gemert veel misbruik werd gemaakt van zijn goedheid.

Zijn laatste jaren hier in Gennep zijn, ondanks een afnemende gezondheid en meerdere kortere of langere opnames in het ziekenhuis, voor hem toch rustgevend geweest. Hij sprak dan ook zijn dank uit voor de zorg en aandacht die hij hier kreeg, al bleef hij al die tijd met nostalgie aan Gemert terugdenken.

We nemen afscheid van pater Ton van Schaik hier in Gennep in besloten kring, waarna hij begraven zal worden op ons kerkhof in Gemert.

Namens het provinciaal bestuur

P. Delisse CSSP

Correspondentieadres:

Congregatie van de H. Geest,   Spoorstraat 159   6591 GT  GENNEP

In memoriam

Persbericht Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrika
Museum

Bezoek Algemene Raad

In memoriam: Jef Litjens