In memoriam: Wim Dewez

In memoriam: Wim Dewez

Wim is geboren in Breda en wilde al vanaf de lagere school monnik worden. Hij was enige tijd broeder bij Mill Hill maar kwam via ons seminarie voor late roepingen in Hattem  bij de Spiritijnen en ging na zijn priesterwijding naar Brazilië. Daar kon hij zijn draai niet vinden. Zijn ideaal was als priester-arbeider te werken.

Wim Dewez

Wim is geboren in Breda en wilde al vanaf de lagere school monnik worden. Hij was enige tijd broeder bij Mill Hill maar kwam via ons seminarie voor late roepingen in Hattem  bij de Spiritijnen en ging na zijn priesterwijding naar Brazilië. Daar kon hij zijn draai niet vinden. Zijn ideaal was als priester-arbeider te werken.

Daar heeft hij in Weert als opbouwwerker van de gemeente de kans voor gekregen. Toen de communiteit van Weert naar Gennep verhuisde kreeg hij problemen met zijn gezondheid. Hij hoorde slecht en kreeg steeds meer moeite met zitten en lopen. Hij was op zijn manier bezig te zoeken naar het gemeenschapsleven en vulde dat ook in op zijn manier in. Hij schreef erover en gebruikte daar ook gedichten voor om dat uit te drukken. Hij stierf na een lange periode van ziekte en wilde gecremeerd worden.

Dat hij nu mag delen in het geluk in het huis van ons aller Vader.

In memoriam

In memoriam: Pieter Meeuws

In memoriam: Harrie Clijsters

In memoriam: Walter Damen