In memoriam: Gerard Hogervorst

In memoriam: Gerard Hogervorst

Gerard werd geboren in Amsterdam. Al heel jong kreeg hij “roeping” voor de missie. Het werd Brazilië, waar hij na zijn opleiding in Weert en Gemert 56 jaar heeft gewerkt. In Centraal Brazilië , vooral in Governador Valadares heeft Gerard met veel plezier en inzet zijn werk gedaan. Vooral het pastorale werk met families en met kinderen via de scholen

Onvermoeibaar was hij en naast zijn pastorale werk bouwde hij ook nog scholen, gemeenschapshuizen en crèches. Het persoonlijk contact stond centraal in zijn werk, ook voor de vele zieken die hij bezocht.

Daarnaast was hij ook actief voor het organiseren van het bisdom, dat nog tamelijk nieuw was toen hij er kwam. Hij was daarnaast ook enige tijd principaal overste van de Nederlandse groep Spiritijnen. Daar reisde hij veel voor om hen allen regelmatig te bezoeken.

In 2016 kwam hij terug naar Nederland in de communiteit van Gennep. Ook daar was hij door allen geliefd en aangenaam in het contact met hem. Helaas werd hij ernstig ziek en ondanks de goede verzorging en onze bijstand om het ziek zijn voor hem wat dragelijk te maken overleed hij eind september.

Dat Gerard nu moge rusten in de vrede en vreugde van de Heer.

In memoriam

Persbericht Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrika
Museum

Bezoek Algemene Raad

In memoriam: Jef Litjens