In memoriam: Jaap Nieuwenhuizen

In memoriam: Jaap Nieuwenhuizen

Jaap kwam via zijn oom, broeder Franciscus, in onze congregatie terecht en ging na zijn wijding, net als zijn oom, ook als missionaris naar Brazilië. Het was de tijd van grote veranderingen na het 2e Vaticaans Concilie, de tijd van ‘Het volk Gods onderweg’, waar Jaap zich heel goed in thuis voelde.

Jaap kwam via zijn oom, broeder Franciscus, in onze congregatie terecht en ging na zijn wijding, net als zijn oom, ook als missionaris naar Brazilië. Het was de tijd van grote veranderingen na het 2e Vaticaans Concilie, de tijd van ‘Het volk Gods onderweg’, waar Jaap zich heel goed in thuis voelde.  Hij hield zich veel bezig met vorming van leiders van bijbelgroepen en van basisgemeenschappen. Rond 1989 vond hij het genoeg en wilde terug naar Nederland om daar pastoraal bezig te zijn. Toen hij hier in Nederland eenmaal goed ingewerkt was, kreeg hij een ernstig herseninfarct en werd in 2007 opgenomen in het verpleeghuis Libermannhof in Gennep. Het werd een langzaam proces van steeds meer inleveren en daar kwam op 1 augustus door zijn overlijden een einde aan. We hebben Jaap bewonderd om de manier waarop hij al die jaren met zijn handicap omging. Dat hij nu mag rusten in de Vreugde en de Vrede van zijn Heer.

In memoriam

In memoriam: Pieter Meeuws

In memoriam: Harrie Clijsters

In memoriam: Walter Damen